top of page

KURSY I SZKOLENIA BHP

J&Z CONSULTING JAROSŁAW ZABŁOCKI

logoobraz.jpg

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia wstępne, okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz dla osób zarządzających pracownikami.

Prowadzimy kursy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (zgodnie z obowiązującymi przepisami KP).

DODATKOWO

Opracowujemy dokumentację powypadkową, sporządzamy karty wypadków w drodze do pracy i z pracy.

Opracowujemy ryzyko zawodowe oraz instrukcje BHP.

Zajmujemy się kontrolą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, sporządzaniem rejestrów czynników na stanowisku pracy.

Pełnimy obowiązki spoczywające na służbach BHP.

Sporządzamy protokoły z działalności BHP i tworzymy programy poprawy warunków pracy.

Reprezentujemy Państwa Placówki podczas kontroli organów nadzorczych (PIP, PIS itp.)

logoobraz.jpg
logoobraz.jpg
SzkoleniaJ&Z.jpg
bottom of page