top of page

Acerca de

KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza pomoc przedmedyczna bardzo często ratuje życie!

Przepis nie przytacza ilu pracowników powinno zostać przeszkolonych, jednak musi to być taka liczba, która zapewni przynajmniej jednego pracownika na każdej zmianie.

logoobraz.jpg

Proponujemy Państwu profesjonalny kurs prowadzony w oparciu o filmy, pokazy, ćwiczenia
praktyczne w tym, reanimację na fantomie.

W programie kursu miedzy innymi:

1. Przepisy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
3. Łańcuch ratunkowy (czynności doraźne, wezwanie pomocy, pierwsza pomoc)
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (schemat ABC) – zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
5. Rany (rodzaje, postępowanie)
6. Utrata przytomności (zwiastuny, postępowanie)
7. Porażenie prądem elektrycznym (postępowanie na miejscu zdarzenia)
8. Zatrucia (najczęstsze trucizny, postępowanie)
9. Złamania, zwichnięcia, skręcenia (objawy, postępowanie)
10. Inne stany nagłe (np. cukrzyca, zawał serca, astma, itp.)
11. Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie i zastosowanie
12. Pierwsza pomoc dzieci

Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, zgodnie ze światowymi standardami, przez doświadczonych instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodatkowo w swojej ofercie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej firma posiada:

  • instrukcje pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

  • analizy wyposażenia apteczki w środki pierwszej pomocy przedmedycznej,

  • przemysłowe apteczki pierwszej pomocy.

PierwszaPomocJ&Z.jpg

Art. 2091. § 1. Kodeksu Pracy:
Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

2) wyznaczyć pracowników do:

  • a) udzielania pierwszej pomocy

bottom of page